αλμπαντησ νικολαοσ

ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

big-bags

ΜΕΓΑΣΑΚΟΙ (BIG BAGS) για μεταφορά και αποθήκευση χύδην φορτίων, δημητριακά, αδρανή υλικά, χημικά, λιπάσματα 

πολλών τύπων βαλβίδας, ανοιχτού στομίου skirt

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: σακιά διχτυωτά »